Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Ważne numery

Modificar el tamaño de letra:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lub.
Tel. 84 6643590

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Wyspiańskiego 7
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 84 6644254

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Ul. Wielka 101
22-630 Tyszowce
Tel.  84 6619587

NZOZ "Poradnia Rodzinna"
Biachow - Fus, Dolanowski, Krawczyk, Podoba,
ul. Piłsudskiego 1, 22-664  Jarczów
Tel. 84 6634529

Posterunek Policji w Ulhówku
22-678 Ulhówek
ul. Tomaszowska 131
Tel. 84 6648248

Powiatowy Zespół d/s
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel.  84 6660083

Lubelski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Zamościu
Ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość
Tel. 84 6776522

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
„Droga życia” w Smoligowie
Tel.84 6510135

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub.
Ul. Lwowska 35
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel 84 6642024

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lub.
Tel. 84 6650383

Hospicjum „Santa Gala” w Łabuniach
22-400 Zamość
Tel. 84 616 7342


Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
Oddział w Jarczowie
ul. Kopernika 2
22-664 Jarczów
Tel. 846634517