Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Modificar el tamaño de letra:
"Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie"- program antyprzemocowy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie wraz ze Specjalistycznym Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący) oraz 22 podmioty z Powiatu Tomaszowskiego realizują projekt "Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie". Program antyprzemocowy ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie, na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Realizacja zadania, to okres od 22 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.W celu rozwiązywania problemów przemocy wśród mieszkańców Gminy na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Jarczów powołany został Zespół Interdyscyplinarny .

Zarządzenie Nr 5/12
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 14.02.2012 roku
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jarczowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 


Zarządzenie nr 46/14 Wójta Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jarczowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Wykaz instytucjii świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej na terenie powiatu tomaszowskiego
str.1


str.2Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Jarczów na lata 2016-2020 pod nazwą "Rodzina bez przemocy"