Dodatki energetyczne

Menu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Statystyki zbiorcze na stronę

Dodatki energetyczne

Modificar el tamaño de letra:

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,22 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.