Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Aktualności

Zmiana warunków nabywania prawa do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka

Od dnia 01.01.2013r. warunkiem otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest pozostawanie pod opieką medyczną conajmniej od 10 tygodnia ciąży, oraz nie przekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 zł. na osobę w rodzinie.
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 01.01.2013r. w procesie wydawania decyzji nie uwzględnia się kryterium dochodowego.