Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK


                                                        
Witamy Państwa na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie

                       W ramach współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie podpisana została kolejna umowa na dystrybucję żywności pośród  250 mieszkańców gminy Jarczów spełniających kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania żywności tj.  771,00 zł. na osobę w rodzinie , oraz  951,00 zł. na osobę samotnie gospodarującą.
                             Z uwagi na powyższe już w grudniu br. Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym (OPL) , którą jest Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Jarczowie  ul. Piłsudskiego 2, 22-664 Jarczów rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020  z magazynu znajdujacego się przy ul. Piłsudskiego 2 w Jarczowie. Aby otrzymać żywność niezbędne jest posiadanie  skierowania z  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jarczowie.
W Podprogramie 2016 oferujemy w formie paczek 14 atrakcyjnych produktów żywnościowych: cukier biały, olej rzepakowy, szynkę drobiową, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, makaron jajeczny, ryż biały, fasolę białą, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, koncentrat pomidorowy i filet z makreli w oleju. Na jedną osobę przypada łącznie 48,59 kg żywności. W podprogramie planuje sie wydanie 1500 paczek żywnosciowych.

 Konkretne terminy wydawania żywności zostaną zamieszczone na stronie internetowej gdy tylko będą znane OPL.

W ramach dystrybucji żywności będą prowadzone następujące działania towarzyszace:(niefinansowe) - Kampania edukacyjna - zapoznanie się z informacją  zawartą na
Plakacie 1   i Plakacie  2, oraz  (finansowe) udział w warsztatach prowadzonych przez Bank Żywności w terminie uzgodnionym z OPR.
Plakat nr 1

Plakat nr 2

Do kwietnia 2016r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jarczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarczowie  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 rozdysponowali pośród 223 osób z terenu Gminy Jarczów 17,54 tony żywności w formie 1328 paczek. 


          
Wydawanie żywności odbędzie się od dnia 13 grudnia 2016r. w magazynie przy ul. Piłsudskiego 2 ( Remiza strażacka) codziennie w godzinach 9.00-13.00, aż do wyczerpania zapasów. Do otrzymania żywności niezbędne jest skierowanie  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.

W dniu 23.01.2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie w ramach działań towarzyszących odbyły się warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne. Podczas warsztatów prowadzący   pokazywali jak w sposób oszczędny przygotować dobre i wartościowe posiłki, oraz uczulali na fakt marnowania żywności. Ponadto przeprowadzono wykład dotyczący prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.
Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem.


Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.Od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie są przyjmowane wnioski w ramach programu "Rodzina 500 plus"

 


W informatorze Rodzina 500+ znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące programu.

Rokiem bazowym do badania dochodu jest rok 2014.

Poniżej znajdą  Pąństwo formularze potrzebne do otrzymania świadczenia 500 zł na dziecko z Programu Rodzina 500+:

  1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 2) Załącznik do Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  2. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 4) Załącznik do Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby o dochodzie osiągniętym w roku poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 3) Załącznik do Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 1) Wniosek o świadczenie wychowawcze  można złożyć osobiście, za pośrednictwem  systemu teleinformatycznego lub za pośrednictwem Poczty.Zostań partnerem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wiedzietne - Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że swoją działalność rozpoczął portal  http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/  na łamach, którego wszyscy rodzice bezpłatnie mogą uzyskać porady dotyczące wychowania swoich dzieci.


Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.

Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Ośrodek realizuje następujace zadania:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie wychowawcze,
Dożywianie.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:00 - 15:00

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 24 22-664 Jarczów
tel. (84) 663 43 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 921-16-60-991
REGON:  006057515

Kierownik GOPS
Aneta Mękal